Amsterdam-Docek 2022.-Amsterdam Docek 2015.jpgDoček Nove 2022. godine u Amsterdamu. Veoma popularan aranžman za Novu godinu u najliberalnijem gradu u Evropi. Autobuski aranžmani obuhvataju i oblilazak Minhena ili Praga
Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera. Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.