Barselona - Docek 2022.-Barselona_docek_nove_2016_godine.jpgBarselona je jedan od najveselijih mesta gde se može dočekati Nova 2022. godina. Tome doprinosi prijatna klima, divna scenografija ovog grada, ali i desetine hiljada turista koji dolaze iz celog sveta, kako bi baš tu dočekali Novu godinu.
Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera. Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.